Индивидуалды психотерапия: Индивидуальная психотерапия — Психологос

Білім беру бағдарламасы 2/2 курс студенттеріне 2019-2020 оқу жылының төртінші семестріне арналған


©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз


Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

6В03101 – «Психология» білім беру бағдарламасы 2/2 курс студенттеріне

2019-2020 оқу жылының төртінші семестріне арналған

«Практикалық психология» пәні бойынша

оқыту бағдарламасы

(силлабус)

Орал — 2020 ж.

Құрастырған: оқытушы, әлеум.ғ. магистрі Нурмуканбетова Венера Ерболатовна


«Педагогика және психология» кафедрасы

«№408 кабинет»

Курс – 2


Семестр – 3

Кредит саны — 5

Дәріс –30 сағат

Практикалық сабақ – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

СӨЖ — 60

Емтихан – 15 сағат,

Барлығы – 150 сағат

1.

Оқытушы туралы мәліметтер

Нурмуканбетова Венера Ерболатовна — «Педагогика және психология» кафедрасының оқытушысы, әлеум.ғ.магистрі.

2. Өткізу орны мен уақыты

Өткізу уакыты: 4 семестр 2020-2021 оқу жылы

Өткізу орны: Орал қаласы, Назарбаева 194, 408 кабинет

3. Пререквизиттер мен постреквизиттер


Пререквизиттер: Жалпы психология, Дефектология негіздері

Постреквизиттер: Мамандану практикумы

4. Курстың қысқаша мазмұны (таңдау компоненті)

Пән бойынша мағлұмат:

«Практикалық психология» адам және қоғам өмірінің барлық салаларын қамтитын және адам өміріне әртүрлі маңызды өзгерістер туғызатын маңызды динамикалықи процесстер қазіргі кезде өте көп. Психологтардың адамдармен жүргізілетін жұмыстарына байланысты нәтижелі кәсіби әрекетінде психологиялық ғылым мен практиканың инновациялық әдістер мен технологияларын үнемі интеграциялау мен синтездеудің қажеттігін ескеру қажет.

Психология ғылымының дамуы, қолданбалу салаларының кеңеюі модельдеу, жобалау, болжамдау және адамның топтық ұйымдардың, қоғамның психологиялық ерекшеліктерін қайта өңдеу міндеттеріне бағытталған әдістерге ерекше көңіл аударуға әкеледі.

Курс материалдарының әр студент үшін білім алу үрдісінде тиімді тұлғалық дамуына шығармашылық әлеуетін ашуларына, үздіксіз кәсіби білім алуына, даярлықтарын қалыптастыруға септігін тигізетіндігі оның айрықша ерекшелігі болып табылады.

Пәннің мақсаты: Болашақ мамандардың топтық психокоррекция, психологиялық кеңес беру және психодиагностика саласындағы кәсіби білім, дағды, іскерліктерді болашақ мамандардың терең меңгеруі. Мамандану практикумы психологиясы саласын оқып-зерттеуге бағытталған кәсіптік білім негіздерін қалыптастыру.

Пәннің міндеттері:

— объективті психодиагностикалық амалдың шеңберінде құрастырылған негізгі әдістерді қолдана білу дағдыларын студенттерде қалыптастыру;

— коррекциялық жұмыстың және психодиагностикалық зерттеудің жоспарын құрастыру дағдыларын студенттерде қалыптастыру;

— қарым-қатынас, топ, тұлға психологиясы саласында білімдерді студенттердің меңгеруі;

-психокорекциялық және психодиагностикалық инструментарийды пайдалану нормаларын,ережелерін студенттердің меңгеруі.

Білімі: практикалық психологияның негізгі заманауи модельдік әдістері мен технологиялары, практикалық психологтың практикалық кеңес беру және психодиагностикалық қызметінің теориялық негіздері мен ерекшеліктері туралы білімдерінің қалыптасуы.


жүктеу/скачать 1.3 Mb.


Достарыңызбен бөлісу:

Индивидуалды және топтық психотерапия курсынан қысқаша лекциялар

Пән: Психология
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 11 бет
Таңдаулыға:   

Бұл жұмысты терминал арқылы сатып алуға болады немесе Telegram арқылы.

Индивидуалды және топтық психотерапия қысқаша курсының лекциялары

1 Лекция. Психотерапия психологиялық көмектің формасы ретінде

Психотерапия —
— психикаға және психика арқылы емдік әсер ету жүйесі — адам организміне;
— денсаулықты сақтау және қамтамасыз ету мақсатында адам психикасына спецификалық тиімді әсер ету формасы;
— тәрбиелеу және емдеуді біріктіретін аурулар тобының немесе аурудың психикасына емдік әсер процесі.


Анықтама ретінде, көпшілік дәрежеде психологиялық ыңғайларды белгілейтін және тұлғааралық өзара әрекеттесу, психологиялық құралдар, психологиялық мәселелер мен конфликтер, қатынстар, бағдарлар, эмоциялар, мінез-құлық сияқты ұғымдардан тұртын төмендегілерді көрсетуге болады:
психотерапия —
— тұлғааралық өзара әрекеттің ерекше түрі, бұл жағдайда пациенттерге оларда психологиялық сипаттағы мәселелер мен қиындықтарды шешуде психология құралдарыменен кәсіби психологиялық көмек көрсетеді;
— интеллектуалды, әлеуметткі немесе эмоциялық негативті болып табылатын қатынастар мен мінез-құлықтарын модификациялауда адамға көмектесу мақсатымен вербалды әдістемелер мен тұлғааралық өзара қарым-қатынастарды пайдаланатын құралдар;
— ұзақ уақыт арасында біреуі адамдардың өзара қарым-қатынасын түзетуге маманданған екі немесе одан да көп арасындағы тұлғааралық өзара әрекеттесуі;
— кез келген бсқа техникадан өзгешелігі адамды өзінің ішкі конфликтерімен және қайшылықтарымен бетпе-бет қоятын жоспарланатын, адамның қатынастарын, сезімдері мен іс-әрекетіндегі өзгерістер мен тнымдық процесс техикасының арасындағы ортасы болып табылатын персонализацияланған техника.
Психотерапевтикалық араласу, немесе психотерапевтикалық интервенция — бұл белгілі бір мақсаттарымен және осы мақсаттарға сәйкес келетін әсер ету құралдарын таңдаумен, яғни, әдістерді таңдаумен сипатталатын психотерапевтикалық әсер етудің түрі (типі, қалыпы). Психотерапиядағы негізгі үш бағытқа сәйкес келетін психотерапиялық араласудың үш негізгі типі бөлініп алынады: психоаналитикалық, іс-әрекеттік және тәжірибелік (гуманистік), бұлардың әрқайсысы жеке өзінің саулық пен ауру, терапевтикалық мақсаттарымен, араласу жазықтығымен және сәйкес келетін тәсілдері мен құралдарымен сипатталады.
Психотерапия тарихында екі үлкен (негізгі) кезеңді бөліп алуға болады. Біріншісі, ғылымға дейінгі кезең мыңжылдықтарды қамтиды және екінші кезең — бар болғаны екі жүз жылдық, XIX-XX ғасырлар — психотерапияның ғылыми кезеңі.

Лекция 2. Топтық динамика. Топтық терапевт тұлғасына қойылатын талаптар

Топтық динамика сипаттамасына келесілер жатады: топтың мақсаты және міндеті; топтың ережелері, құрылымы, топтық рөлдер және көшбасшы мәселесі, топтағы қысым, бұрынғы эмоциялық тәжірибені жетілдіру, кіші топтардың қалыптасуы, психотерапиялық топтың даму фазалары.
1. Психотерапиялық топтың мақсаты: әрбір қатысушының мәселесін қарастыру, оларға өзінің күйін өзгертуге және түсінуге көмектеседі, адекватты әлеуметтік бейімделуіне қол жеткізе отырып пациенттің ақырындап әлсіз үйренуін өзгерту; адамдармен тиімді және үйлесімді қарым-қатынас жасаудың негізі ретінде интерперсональды және топтық процесстердің заңдылықтары жайлы ақпарат беру; тұлғаның даму процессін жеке өзіндік және рухани әлеуетінің өсуі мағынасында қолдау; ауырушаңдылық белгілері мен симптомдарын жою.

2. Топтың нормалары — бұл оған қатысушылар арасындағы қарым-қатынастар мен іс-әрекеттерін реттейтін ережелер мен талаптар, іс-әрекет стандарттарының жиынтығы. Топтық нормалар топта не істеуге болатынын, болмайтынын ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін анықтайды. Нормалар топ дамуының барысында өзгерістерге ұшырауы мүмкін, әсіресе, жаң күрделі топтық жағдайлар туындаған кезде, бірақ, оларды келісімдеусіз ұйымдасқан белсенділік бола алмайды.
3. Топ құрылымы, топтық рөлдер және көшбасшылық мәселелері. Топ құрылымы бір уақытта формальды және формальды емес болады. Шиндлер (Schindler R., 1957) ең жиі кездесетін төрт топтық рөлді сипттаған болатын. Альфа — көш басшы, топқа жағымды, топты белсенділікке тартады, бағдарлама құрады, бғыттап, оған сенімділік пен шешімділік береді. Бета — топқа қажетті немесе топ жоғары бағалайтын арнайы білімі, біліктілігі, қабілеті бар сараптамашы. Гамма — көбіне пассивті топтың өзінің анонимділігін сақтап қалуға тырысатын оңай бейімделгіш мүшелері; олардың көпшілігі альфалармен теңестіріледі. Омега — топтың ең шеткі мүшесі ол қабілетсіздік, басқалардан өзгешелігінің немесе үрей салдарынан ұжымнан қалып қояды. Психотерапевтикалық топта сондай-ақ, басқада рөлдер кездеседі.
4. Топтық ұйымшылдық топтың оның мүшелері үшін тартымдылығы, топқа қатысу қажеттілігі және ортақ мәселелерді шешуде ынтымақтасу ретінде және индивидтердің бір-біріне өзара ұмтылуы түсініледі. Топтық ұйымшылдық топтық психотерапияның әсерлілігі мен тиімділігінің қажетті шарты болып табылады.

5. Топтық шиеленушілік топқа қатысушылардың күткендері шынайы топтық жағдайға тура келмеуіне, жеке бастық ынталануларының, өз қажеттіліктерін, қалауларын, орындарын, топтың басқа мүшелерімен қойылымдарын, сырқатты мәселелер мен уайымдарға қарай шамалай білу қажеттілігімен байланысты туындайды. Шиеленіс агрессивтіліктен, ызақорлықтн, шамданушылықтан, ұнатпаудан, үрейден көрінуі мүмкін. Дегенмен топтағы шиеленіс топ мүшелерін белсенділікке, өзгерістерге итермелейтін позитивті рөл ойнайды.
6. Бұрынғы эмоциялық тәжірибені актуализациялау (проекция).
7. Топтың ішінде шағын топтарды қалыпртастыру және олардың іс-әрекетке әсері. Топтарда шағын топтарды құру тенденциясы айтарлықтай жиі байқалады. Топтың ішіндегі шағын топтар белгілі бір принциптерге (жастық, жыныстық, интеллектуальдық және басқада) сәйкес пайда болады және ол психотерапевтік топтың іс-әрекетіне әсер етеді.
8. Психотерапевтикалық топтың даму фазалары ең алдымен, топқа қатысушылар арасындағы өзара әрекеттесу мен өзара қарым-қатынастың басым типтерінің топтық интеракцияның негізгі типімен ауысуымен анықталады.

Тиімді терапевт тұлғсын M.S.Corey және G.Corey (1987) айтрлықтай сипаттауға тырысты. Бұл; батылдық, топ қатысушылары үшін үлгі болу, топта эмоциялық қатысу, ашықтық, агрессияны қабылдай білуі, жеке күші, жаңа тәжірибеге ұмтылуы, әзіл оспақты түсіне білуі, тапқырлық, өзіндіктаным.
Лекция 3. Белсенді тыңдау әдістері. Белсенді тыңдау дағдыларын дамыту тренингі

Белсенді тыңдау төмендегілер үшін қажет:
— әңгімелесушіге зейініңді көрсету, оның айтқандарының мазмұнын түсіну;
— айтылғанды дұрыс түсінгендігін тексеру;
— айтушыға өз ойын жеткізуге көмектесу.
Белсенді тыңдау тәсілдері (вербальды және вербальды емес):
Белсенді тыңдаудың 1 тәсілі. Мадақтау, мақұлдау, әңгімелесушіні белсенділендіру.
o Сөйлеу тактісіне бас изеу, көзбен көз түйісуі.
o Иә… дұрыс… осылай…
o Бұл қызық екен…
o Түсінікті…
Белсенді тыңдау 2 тәсіл. Анықтау — қосымша, дәлірек түсінік беруді сұрау.
Егер қосмағыналы, көпмәнді, түсініксіз, сәттер болса оларды анықтау үшін сұрақтар қойылады:
Белсенді тыңдау 3 тәсіл. Қайталау — әңгімелесушінің сөздерін сөзбе-сөз қайталау.
Белсенді тыңдау 4 тәсіл. Қайтафразалау — әңгімелесушінің ойларын өз сөздеріңмен қайталау:
o Мен сізді түсінуім бойынша…
o Сіз осылай деп есептейсізбе…
o Егер мен қателессем мені түзетіңіз, бірақ мен … екенін түсіндім.
o Басқа сөзбен айтқанда…
o Мен сізді дұрыс түсіндім ба — сіз … деп айттыңыз?
o Сұрау ырғағымен қайталау
o Сіз…деп ойлйсыз ба
o Яғни..келісуге …болады
o Яғни…
Белсенді тыңдау 5 тәсіл. Әңгімелесушінің ойының дамуы — сөздердің ішкі мәтінін қайталау, сөздердің шынайы мағынасын табу.
Белсенді тыңдау 6 тәсіл. Әңгімелесушінің сезімдерінің көрінуі — басқаның сөздерін қалай түсінгендігі жайлы сөздер:
o Сіз өзіңізді біртүрлі сезініп тұрған сияқтысыз…;
o Сіз уайымдап тұрған сияқтысыз…;
o Сырт көзге сіз өте)…;
o Менде…ой қалыптасты
o Сізді бұл нәрсе қатты толғандырып жіберген сияқты!
Белсенді тыңдау 7 тәсіл. Сезімдерді бөлісу, бірге уайымдау.
o Мен сіздің орныңызда болсам мен де өзімді солай сезінер едім
o Иә, сіздің эмоцияларыңызды түсінемін…
o Мен де бұған байланысты өзімді сенімді сезінемін…
Белсенді тыңдау 8 тәсіл. Жалпылау, қорытынды (резюме).
o Сонымен, сіз былай дедіңіз…
o біз әңгімеден кейін мынандай нәрсеге келдік…
o Егер айтылғанды қорытындылайтын болсақ…
o Естігеннің бәрінен меніңі түсінгенім…

Лекция 4. Т-топтар. Негізгі мақсаттар, процедуралар, техникалар, жаттығулар

Тренингтің алғашқы топтары (Т-топтар) 1946 ж. Курт Левинмен оның әріптестері топ қатысушыларының өздерінің топтық уайымдарын талдаудың пайдалылығын байқағаннан кейін құрылған болатын. Зертханалық тренинг шағын топтарда болатын тұлғааралық біліктерін дмыту мен ондағы процесстерді зерттеуге бағытталған оқыту әдістерінің кең спектрін ұсынады. Сензитивті топтар атауын алған кейбір Т-топтар жекелеген қатысушылардың тұлғасын жан жақты дмыту мақсатын қоюы мүмкін.
Т-топтар қозғалысынд жататын құндылықтар: мінезқұлықтық және қоғамдық ғылымдарға бағытталуын, авторитарлыққа қарсы демократиялық процесстерді, өзара көмек қатынастарын қалыптастыру қабілетін қамтиды. Т-топтармен байланысты негізгі ұғымдар: оқыту зертханасы, қалай оқу керектігіне оқыту, осында және қазір принципі. Оқыту зертханасы мінезқұлықтың жаңа түрлерін қауіпсіз ортада байқап көруге зейінін шоғырландырады. Қалай оқу керектігіне оқыту келесі циклден: өзінұсыну — кері байланыс — эксперимент жасау. Кері байланыс Джогари терезесі мысалында ашылады — Т-топтар әдіснамасындағы ең маңызды ұғым.
Т-топтың жетекшісі (тренер) топ қатысушыларына олардың мінез-құлықтарын жән е қарым қатынастарын зерттеу бойынша бірлесіп жұмыс істеуді сеніп тапсырады. Т-топпен ұқсастығы бар тэвистоктік шағын оқу тобы индивидуалды мінез құлықтар топта болып жатқан процестерді көрсетеді дегеннен шығады. Тэвистокстік жетекшінің рөлі Т-топ жетекшісінің рөліне қарағанда пассивті. Т-топ сондай ақ қатысушыларға белсенді тыңдау, конфронтация, мінез құлықты сипаттау, сезімдер туралы хабарлама сияқты өзіндік ерекше коммуникативті біліктерді дамытуға көмектеседі. Кейбір Т-топтар топ мүшелерінің өзіндік ерекше мақсаттарына жету үшін құрылымдық ыңғай пайдаланылы.
Т-топтарды зерттеуде екі облысты бөліп алуға болады: топтық процессті зерттеу және соңғы тиімділікті бағалау. Ұзақуақыт зерттеу жүргізу қажеттілігі бар, атап айтсақ топтық тәжірибесінің нәтижелерін шынайылыққа көшіруді зерттеу үшін , мысалы жанұялық топқа. Т-топтар бүтіндей топтардың тнымалдылығының өсуіне ықпал етті және психологиялық ұғымдармен танысуды кеңейтті. Олар қоғам мүшелерінің тұлға дамуына және сондай ақ тұлғааралық қатынастардың шынайылығына деген өсіп отырған қызығушылығының бір бөлігі болып отыр. Соңғы кезде Т-топтар өз зейінін өзіндік ерекше біліктерді дмытуға аударды және басқада бағыттардың техникасын енгізе бастады.

Лекция 5 Кездесу топтары. Негізгі мақсаттар, процедуралар, техникалар.

Тренингтің Ұлттық зертханасында жүргізілген эксперимент психологиялық әсер … жалғасы


Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.

Индивидуальное консультирование — Консультационные и психологические услуги

Нужна помощь сейчас?

Если вы хотите немедленно поговорить с врачом или написать ему сообщение, служба психологического консультирования может вам помочь!

Получить помощь

Индивидуальное консультирование — это личная возможность получить поддержку и испытать рост в трудные периоды жизни. Индивидуальное консультирование может помочь справиться со многими личными проблемами в жизни, такими как гнев, депрессия, беспокойство, злоупотребление психоактивными веществами, проблемы в браке и отношениях, проблемы с воспитанием детей, трудности в школе, смена карьеры и т. д.

Индивидуальное консультирование (иногда называемое психотерапией, разговорной терапией или лечением) — это процесс, посредством которого клиенты работают один на один с обученным врачом-психиатром в безопасной, заботливой и конфиденциальной обстановке. Консультирование позволяет людям исследовать свои чувства, убеждения и поведение, работать с трудными или влиятельными воспоминаниями, определять аспекты своей жизни, которые они хотели бы изменить, лучше понимать себя и других, ставить личные цели и работать над желаемыми изменениями.

Индивидуальное консультирование – это консультирование, сосредоточенное на проблемах человека в ближайшем или ближайшем будущем. Индивидуальное консультирование может включать в себя консультирование и планирование карьеры, горе после смерти любимого человека или решение проблем на работе до того, как они станут большими. Индивидуальное консультирование – это беседа один на один между консультантом и клиентом, который является лицом, нуждающимся в лечении. Эти двое образуют союз, отношения или связь, которые обеспечивают доверие и личный рост.

Как определяются цели, частота и продолжительность терапии?

В общем, цель психотерапии — поговорить о проблемах психического здоровья и помочь клиентам исцелиться, вырасти и двигаться к более продуктивной, психологически здоровой жизни. Хорошая терапия ориентирована на клиента, и конкретные цели терапии определяются вами и вашим терапевтом.

Индивидуальные сеансы психотерапии обычно длятся от 45 до 50 минут. Частота и продолжительность терапии будут во многом зависеть от ваших потребностей, целей лечения и прогресса. Многие проблемы легко решаются с помощью краткосрочной терапии, а другие хронические или более сложные проблемы требуют долгосрочной приверженности, прежде чем наступит улучшение.

Исследования показали, что психотерапия приводит к меньшему количеству рецидивов распространенных состояний, таких как умеренная депрессия и тревога, и что положительные эффекты хорошей терапии выходят далеко за рамки лечения. На самом деле, многие клиенты сообщают об улучшении своего состояния спустя долгое время после окончания терапии. В целом, психотерапия часто более эффективна, чем психотропные препараты или медицинские процедуры, которые могут вызывать вредные побочные эффекты. Кроме того, многие терапевтические методы основаны на фактических данных, что означает, что они были предметом научных исследований и клинических наблюдений, и их эффективность была проанализирована.

Что происходит во время одного сеанса или первого приема для краткосрочного консультирования?

Если вы и врач CAPS определите, что один сеанс или краткосрочная индивидуальная консультация являются рекомендацией по лечению, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, вам будет предложена первая доступная консультация, соответствующая вашему графику. Если у вас есть особые предпочтения консультанта, это может увеличить время ожидания вашего первого приема. Эта первая встреча обычно назначается в течение от нескольких дней до нескольких недель. (Обратите внимание, что если вам нужна немедленная помощь, сообщите об этом нашим сотрудникам, чтобы мы могли немедленно соединить вас с соответствующими ресурсами CAPS.) Общий требуемый период времени составляет приблизительно 90 минут, включая заполнение форм на компьютере, сеанс терапии и планирование последующих встреч, поэтому обязательно помните об этом при планировании встречи.

Очень важно, чтобы вы прибыли как можно скорее, чтобы у вас было достаточно времени для заполнения необходимых форм. Если вы опаздываете более чем на 15 минут, вас могут попросить перенести встречу. Формы включают форму демографического и клинического анамнеза, соглашение о лечении, согласие на лечение и уведомление о правилах конфиденциальности. Ваш врач получит информацию о ваших текущих проблемах, соответствующей истории и целях. Ваш лечащий врач также ознакомится с соответствующими политиками и процедурами CAPS, такими как конфиденциальность.

Что происходит во время последующих или последующих сеансов при участии в краткосрочном консультировании в CAPS?

Для последующих или последующих сессий вы встретитесь со своим консультантом примерно на 45 минут, которые будут запланированы в соответствии с взаимно согласованным планом. Если вам нужна дополнительная консультация помимо того, что может предоставить CAPS, мы будем работать с вами, чтобы найти врача в местном сообществе.

Вначале вы будете работать со своим лечащим врачом, чтобы установить цели для своих консультационных сессий. Постановка четких целей обеспечит направление, а также поможет вам отслеживать ваш прогресс в консультировании. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу процесса консультирования, не стесняйтесь обсудить их со своим лечащим врачом, который будет рад обсудить их с вами. Точное направление вашего опыта консультирования будет зависеть от вопросов, которые вы поднимаете в процессе консультирования, точки зрения вашего врача и целей, которые вы ставите перед собой в совместной работе.

Что такое индивидуальная терапия и как она работает?

Индивидуальная терапия — это один из видов психотерапии, при котором обученный специалист помогает одному человеку справиться с личными проблемами, с которыми он столкнулся. Это эффективное средство для лечения различных эмоциональных трудностей и психических заболеваний. Также известный как разговорная терапия, он может помочь улучшить или контролировать симптомы, влияющие на благополучие человека.

Как работает индивидуальная терапия?

Терапевтические сеансы дают людям возможность конфиденциально обсудить проблемы или ситуации с обученным специалистом. Это не обязательно устраняет проблемы, но снабжает людей инструментами, необходимыми для того, чтобы справляться с ними более адекватно.

Этот тип терапии может использоваться в сочетании с другими видами лечения психического и поведенческого здоровья, такими как семейная терапия или консультирование по вопросам злоупотребления психоактивными веществами.

Что ожидать от сеанса терапии

Индивидуальная терапия полезна во многих ситуациях, которые вызывают стресс, гнев, горе или конфликт. В комфортной, уединенной обстановке человек и терапевт исследуют множество различных важных вопросов, включая (но не ограничиваясь):

 • Выражение мыслей и эмоций
 • Модели поведения
 • Решение проблем
 • Разрешение конфликтов
 • Сильные и слабые стороны

Индивидуальная терапия может быть краткосрочной (сосредоточение внимания на неотложных проблемах) или долгосрочной (углубление в более сложные проблемы). Количество сеансов и частота приемов зависит от индивидуальной ситуации и рекомендаций терапевта.

Точный способ реализации этой терапии может варьироваться в зависимости от рассматриваемых проблем, практики терапевта и потребностей человека.

7 причин, по которым вам может подойти терапия

Некоторые люди не решаются записаться на терапию из-за стигматизации психических заболеваний. Тем не менее, индивидуальная терапия полезна для всех типов людей, которые могут испытывать одну из следующих распространенных проблем:

 1. Экстремальные эмоции, такие как печаль или гнев
 2. Недавняя травма, такая как смерть любимого человека или развод
 3. Злоупотребление психоактивными веществами
 4. Проблемы на работе
 5. Потеря удовольствия от деятельности
 6. Напряженные семейные и/или личные отношения
 7. Беспокойство друзей или семьи

Преимущества индивидуальной терапии

Индивидуальная терапия является эффективным средством лечения многих типов психических, эмоциональных и поведенческих проблем со здоровьем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *