Трансперсональна психологія – Трансперсональная психология — Википедия

Содержание

Трансперсональна психологія — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Трансперсона́льна психоло́гія (від лат. trans — крізь, через + лат. persona — особа і грец. psyche — душа + logos — учення) — ряд психологічних напрямів. Істотною відмінною рисою трансперсональної психології є модель людської душі, в якій визначається значущість духовного і космічного вимірювань і можливостей для еволюції свідомості. Основними представниками трансперсональной психології є J.C. Lilly, T. Dethlefsen, J.C. Pierakos, L. Orr, С. Ґроф, Р. Ассаджолі, К. Дюркгейм.

У 1969 р. вийшов перший випуск журналу «Journal of Transpersonal Psychology». Особлива увага в цьому напрямі звертається на феномени свідомості, що виходять за рамки буденного досвіду: це форми зміненої свідомості, спіритичний досвід, «ключові переживання», екстрасенсорне сприйняття, медитативні практики, наркотичний суб'єктивний досвід, а також техніки і речовини, що змінюють свідомість. В гуманістичної і трансперсональної психології є загальні засади — обоє орієнтовані на розвиток і досягнення цілісності людини. Але в даному напрямі є більша спрямованість на цілі, які трансцендентують індивіда.

Абрахам Маслоу, який вважається засновником гуманістичної психології, вважав, що вона служить лише сходинкою до психології трансперсональної. Відповідно до його теорії потреб, в психологічній організації індивіда мають бути задоволені спочатку потреби фізіологічні, в безпеці, в соціальних контактах і оцінці, перш ніж індивід стане особисто готовий до прийняття трансперсонального досвіду. Через це вважається, що спочатку мають бути відпрацьовані невротичні і психосоматичні порушення, перш ніж буде розпочато рух по шляху розширення свідомості. В той же час, одні і ті ж феномени можуть тлумачитися в клінічній і трансперсональній психології як діаметрально протилежні по знаку валентності.

Вже Зігмунд Фрейд (1930) трактував медитативні («океанічні») відчуття адептів східних релігій як симптом інфантильної безпорадності, а Ф. Александер трактував медитацію як «самоіндуковану кататонію». Відмінність між трансперсональним досвідом і психозом полягає, перш за все, в довільності відтворення особливих станів свідомості. Хоча багато положень цього напряму не можуть поки отримати статус сповна наукових, в практичному плані багато знахідок отримують подальший розвиток. Є спроби трактувати трансперсональний досвід в контексті нових світоглядних уявлень. Це відносність прос

uk.wikipedia.org

что это такое, подходы и техники

Трансперсональная психология – это научное течение в современных практиках психологии, которое базируется и прогрессируется на основах западной психологии, при этом внедряя в практику накопленные знания духовного и религиозного плана, адаптируя их под психотерапевтическую практику.

Она фокусирует свое внимание на глубинных сферах психики человека, процессах, которые развивают личность и динамику сознания, философских переосмыслениях, научно обоснованных представлений, опыты и мировые психологические технологии.

Трансперсональная психология в своем учении подразумевает нахождение в памяти человека процессов его созревания в утробе матери и последующего рождения.

Трансперсональная психология исследует предельно возможные способности и возможности каждого отдельно взятого человека, отсюда следует, что исследования проводятся в надличностной и сверхличностной сфере сознания. Здесь затрагивается тематика сверхчеловека и сверх существа. Также изучается природа возникновения эмоциональных переживаний, их форма и причинно следственные связи. На основании чего возникают переживания и эмоции, оттуда они берутся и во что способны трансформироваться, также можно продумать, куда эти эмоции можно направить, чтобы извлечь из этого максимум выгоды, в первую очередь для самого человека.

Объектом исследования трансперсональной психологии является – человек с творческой натурой, ищущий пути самосовершенствования и самопознания, со стремлением к всевозможным реализациям своих возможностей, при этом с адекватной и взвешенной стороны. Для начала необходимо эти возможности в себе раскрыть и вывести их на минимальный уровень.

В трансперсональной психологии мироздание – это гармоничная и целостная среда, в которой человек осознает свои возможности и понимает связь не только с окружающими людьми, но и со Вселенной в целом.

Подходы к самопознанию и саморазвитию

 • Психологическая терапия, основанная на телесном ориентировании. Концентрация внимания на предметах и контактах с ними.
 • Терапия искусством. Изучение новых произведений, ознакомление с творчеством различных эпох и народов.
 • Практики и техники дыхания. Холотропное дыхание, ребефинг.
 • Медитация. Достижение умиротворения, восстановление гармонии с самим собой.
 • Занятие йогой. Гармония с телом.
 • Анализ и проработка сновидений. Запоминание своих снов, попытки проанализировать их и понять для чего что-то снится и почему.
 • Активизация воображения.

Подходы и техники в трансперсональной психологии делают акцент на естественное, прямое и откровенное переживание с проявлением и выражением искренних эмоций, которые помогают человеку раскрыться и обнаружить эмоциональные проблемы, сделать открытие и прозреть. Таким же образом могут решаться межличностные проблемы в отношениях при помощи привлечения бессознательных сил человека.

Предмет изучения

 • Сознание человека, способы его расширения и изучение полученных состояний.
 • Парапсихология. Исследование явлений, которые невозможно объяснить деятельностью органов осязания и чувств.
 • Возможность сужения сознания до определенного конкретного органа. Концентрация внимания на определенном органе для его изучения или диагностики с последующим лечением.
 • Духовенственные практики и религии и их влияние на психику, относительно психиатрии и психологии.
 • Влияние и действие препаратов психоделического плана на сознание человека.
 • Дыхательные гимнастики и практики и их влияние на психическое состояние. Сюда можно отнести холотропное дыхание и ребефинг.
 • Медитации. Влияние медитаций на психику.
 • Практики йоги.
 • Духовный рост и его психологическая составляющая.

Трансперсональная психология старается охватить полную картину существования человека, в то время как остальные науки отдают предпочтение ограниченной части реалистичных процессов.

Трансперсональная психология изучает широкий спектр явлений человеческих переживаний:

 • Изменения состояния сознания, сюда можно отнести и изменения при помощи регрессивного гипноза.
 • Многообразие состояния сознания.
 • Кризис духовной сферы.
 • Предсмертные переживания и состояния.
 • Интуиция и возможности её развития.
 • Творческие способности – их проявления и развитие.
 • Высшие сферы сознания и их состояния. Достижение и анализ.
 • Ресурсы личностного плана.
 • Феномены парапсихологического характера.

У трансперсональной психологии имеется несколько представителей ученых с различными подходами и концепциями.

Первые задатки трансперсональной психологии можно найти в работах Карла Юнга. По его теории исследование глубинных сфер психики возможно через личностное познание трансформирующиеся в знание и переходящее в бессознательное положение в подсознание.

Родоначальником трансперсональной психологии принято считать Уильяма Джеймса.

 1. Абрахам Маслоу. Родоначальник учения о самоактуализации личности. Учение построено на пиковых переживаниях, таких как кульминация (оргазм) в любовных отношениях и сексе, внезапные озарения и рождение новых идей, экстаз, расширение границ сознания, потеря своего «Я». Исследования Абрахама Маслоу являются основой для трансперсональной психологии.
 2. Станислав Гроф. Исследователь психоделических препаратов и их воздействия на психику. Действие препарата основано на изменение сознания и восприятия окружающей среды, а также воздействие на эмоциональную сферу. Подход основан на психотерапевтической работе с самопознанием, через принужденное изменение сознания под воздействием психотропных препаратов. Основатель методики холотропного дыхания. Техника холотропного дыхания основана на удалении блокировок, сдерживающих внутренние ресурсы и потоки энергии, которые можно использовать для активации подавленного сознания и трансформировать его в потоки положительной энергии и переживаний, направленных на познание чего-либо. В теории Станислава Грофа выделяется два вида сознания: сознание, ориентирующееся на реальность осязания и сознание, ориентированное на внутреннюю реальность, та, что не осязаема. При этом оба состояния реальны и способны взаимодействовать между собой. Основное достижение Станислава Грофа в трансперсональной психологии – это предположение о том, что практически все болезни психологического характера, только скрываются под личиной болезни, на самом деле таковыми не являются. Все психические болезни – это в основном кризисное состояние организма в плане личностного или духовного роста. От таких случаев никто не застрахован и а группе риска может оказаться любой человек.
 3. Владимир Майков. Научный деятель, адаптирующий и развивающий трансперсональную психологию в России по методикам и опытам западных коллег. Внедрение трансперсональной психологии и её методик посредствам тренингов, семинаров и вебинаров. Одна из методик: холотропное дыхание, как разрешение жизненных трудностей. Расширение сознания и выход за рамки своего «Я» при помощи дыхательных практик и упражнений.

Трансперсональная психология дает возможность понять, что психика человека богаче и запутанней, чем она представляется изначально. В человеческом подсознании скрываются тайны, которые в обычном состоянии нет возможности раскрыть. Из подсознания можно извлечь удивительные воспоминания, о которых сознание может и не догадываться.

Методики исследований

Трансперсональная психология применяет следующие методики:

 • Психофизиологическое исследование.
 • Психодиагностические методики.
 • Методики с использованием психоделических препаратов.
 • Дыхательные практики и техники.
 • Анализ работы органов чувств и осязания.
 • Воображение и визуализация.

Техники для инициализации изменений в сознании:

 • Изначальная фокусировка внимания на определенном предмете, внезапное переключение внимания на другой предмет.
 • Стимуляция через лишение возможности удовлетворить какую-либо потребность. В данном варианте идет отказ от удовлетворения жажды и отказ от воды во время выполнения физических нагрузок.
 • Усиление двигательной активности.
 • Воздействие температурными изменениями.
 • Воздействие при помощи акустических систем.
 • Ограничения или лишения движений.
 • Уединение. Ограничение в замкнутом, тихом и темном помещении.
 • Погружение человека в условия, при которых невозможно спать.
 • Холотропное дыхание.
 • Ребефинг. Основоположник методики и техники – Леонардо Орр.
 • Тета-хилинг.

Техника холотропного дыхания

Холотропная терапия направлена на пробуждение бессознательной части психики через технику дыхания, специальные физические упражнения и музыкальные произведения. Холотропное дыхание направлено на снятие блокировок, восполнение жизненных сил и энергетики, которая была подавлена или заглушена сознанием.

Техника холотропного дыхания: глубокий вдох с высокой интенсивностью, быстротой и частотой выдохов. В результате происходит гипервентиляция легких.

Дыханием активируется энергия, спонтанные неконтролируемые телодвижения открывают путь к трансформации и исцелению. Вновь приобретенная и открытая энергия пойдет по нужному направлению и в результате достигается обретение целостности своего «Я».

Итог холотропного дыхание – расслабление организма, нахождение решения для сложившейся ситуации.

Холотропное дыхание способно вызвать откровения и пробудить искренность, которое может быть невозможно или недоступно при интеллектуальном подходе и решении проблемы.

Техника ребефинга

Ребефинг помогает справиться с негативными эмоциями и выплеснуть отрицательную энергию из себя, при помощи проработки родовых травм, в течение переживания процесса рождения. Ребефинг состоит из пять этапов:

 1. Организация дыхания по определенной цикличности. Беспауное чередование вдохов и выдохов.
 2. Расслабление мышц, погружение в расслабленное состоянии психики человека.
 3. Внимательность, запоминание всего, что происходит до мельчайших подробностей. Восприятие окружающей обстановки с последовательной точностью.
 4. Трансформация восприятия и настроения. Устранение негативных эмоций и приобретение позитивных.
 5. Доверительное отношение ко всему, что происходит во время техники ребефинга.

Тета-хилинга

Основа тета-хилинга – сосредоточение и работа на обусловленной волне для достижения трансформации мозговой активности.

На помощь приходят постоянные тренировки и медитации, которые учат состояние человека прочувствовать в первую очередь свое энергетическое поле.

Техника исполнения тета-хилинга: человек визуализирует пульсирующий сгусток света и энергии у себя в груди, затем этот сгусток превращается в поток и стремиться подняться вверх над головой. Через установленное время поток необходимо вернуть назад и сгруппировать его в сгусток в изначальном положении. Техника повторяется до тех пор, пока не будет потеряна связь с мыслительными процессами – такое действие и приводитв состояние тета. Состояние тета характеризуется сосредоточенной работой на определенной волне.

Результат – спокойствие и умиротворенность от проделанных действий, наравне с этим возникает концентрация внимания.

Обучение

Получить знания по трансперсональной психологии может любой человек на эзотерических семинарах, либо пройти обучение в специализированном институте. Предпочтительнее обучатся в институте, так как информации в теоретическом и практическом плане больше, чем может предоставить семинар.

Основное требование в обучении трансперсонаьной психологии – это истинное и искреннее желание получить знания и научиться их правильно использовать, которое носит целостный характер и активизируется не поверхностным или мгновенным желанием получить сертификат или диплом, а опирается на непосредственную мотивацию изучения себя и мира, познание теоретических основ с желанием практиковаться в трансперсональной психологии.

Многие называют трансперсональную психологию не наукой, а недонаукой и открыто критикуют слабые стороны ненаучных оснований, подходов к изучению психики человека и психологии в целом, а также сомнительность полученных результатов и применение методов для их получения. Но, не смотря на все заявления, трансперсональная психология развивается и привлекает на свою сторону всё больше сторонников и единомышленников.

Применение трансперсональной психологии помогает просмотреть человека со всех сторон его жизни: поведения, реакций, эмоций и чувств, что в свою очередь дает возможность к развитию и самосовершенствованию, раскрытию в себе чего-то нового.

Трансперсональная психология раскрывает ресурс человеческого потенциала, его творческие возможности и способности к прозрению.

psihter.ru

трансперсональная психология - это... Что такое трансперсональная психология?

   ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (с. 604)

   Какие ассоциации вызывают у вас слова вайвэйшн, ребефинг, холотропное дыхание! Неужели никаких? Может быть, вы даже не знаете, что это такое? В таком случае вы безнадежно отстали от новейших тенденций мировой психологии и наверняка найдутся скептики, которые упрекнут вас в недостаточной психологической эрудиции.

   Но не торопитесь огорчаться. Все вышеназванные термины заимствованы из лексикона трансперсональной психологии, которая хоть и называется психологией, однако имеет к нашей науке очень отдаленное отношение. По крайней мере, в США Ассоциация трансперсональной психологии существует независимо от Американской психологической ассоциации, более того - просто не признана ею в качестве научной структуры, как и сама трансперсональная психология - в качестве науки.

   В нашей стране аналогичная ассоциация тоже уже успела возникнуть, труды классиков этого направления активно издаются и находят немало заинтересованных читателей. Холотропное дыхание - один из основных психотерапевтических приемов трансперсональной психологии — все шире внедряется в практику, несмотря на весьма спорную научную подоплеку и неоднозначные результаты. Вот что пишет в предисловии к книге классика трансперсональной психологии Станислава Грофа Владимир Майков: «Став счастливым обладателем грофовского сертификата, я преподаю холотропный подход и трансперсональную психологию и психотерапию вот уже почти 10 лет... Трансперсональная психотерапия в целом и холотропный подход в частности являются одними из важнейших направлений психотерапии будущего. Ее успех напрямую связан с тем, что она способствует целостному развитию человека, конкретному самопознанию. В отличие от традиционных вербальных психотерапий холотропная терапия дает возможность взглянуть на проблемы личной жизни с птичьего полета, освободиться от своей привычной идентичности и более успешно решать задачи восстановления целостной коммуникативной ткани сознания и личностного роста». Оставим на совести автора перенасыщенный терминами стиль и отнюдь не бесспорную идею «освобождения от привычной идентичности». Попробуем непредвзято разобраться, что скрывается за впечатляющей саморекламой и насколько, в самом деле, идеи и приемы трансперсональной психологии эффективны в практике самосовершенствования. Ведь личностный рост (вне зависимости от индивидуальных трактовок этого понятия) - одна из важнейших профессиональных целей любого практикующего психолога. Что же в этом плане предлагают нам Гроф и его восторженные последователи?

   Станислав Гроф - чешский психиатр, который в начале 60-х переехал в США и нашел пристанище на благодатной земле Калифорнии. Это было то самое место и время, где и когда буйным цветом расцвели небезопасные эксперименты по «расширению сознания» с помощью наркотиков. Идеологами этого движения выступали местные бескорыстные энтузиасты, кумиры поколения хиппи, Кен Кизи, Тимоти Лири и Теренс Маккена, которым дельцы мирового наркобизнеса должны были бы поставить по золотому памятнику. К этой когорте фактически присоединился и Гроф, успевший еще на не понявшей его родине поэкспериментировать с употреблением ЛСД. Молодые бунтари 60-х одно время свободно покупали этот наркотик прямо в аптеках, пока доктора, неосмотрительно выписывавшие рецепты направо и налево, наконец не обнаружили, что этот стимулятор мозговой деятельности вызывает привыкание и очень нехорошие изменения в той самой мозговой деятельности, которую он стимулирует. Но пока ЛСД не попал под официальный запрет (в США это произошло в 1967 г.), Гроф успел накопить богатые клинические данные. Его работа «Области человеческого бессознательного» изобилует описаниями видений и галлюцинаций, испытанных пациентами, которых он пытался лечить при помощи ЛСД. Одурманенные наркотиком, люди «вспоминали» самые невероятные вещи - свое младенчество и даже прошлые воплощения, летали на другие планеты, участвовали в исторических событиях прошлых эпох, отождествлялись со сперматозоидами и электронами. (Наркологи могут подтвердить достоверность таких описаний - известны клинические случаи, когда их пациенты, вообразив себя птичкой, «выпархивали» из окна, и т.п.)

   В интерпретации переживаний своих пациентов Гроф двойственен. Часть переживаний он трактует метафорически, почти в психоаналитическом духе: подобно тому как сновидения в символической форме указывают на неразрешенные эмоциональные проблемы раннего детства, некоторые переживания в сеансах ЛСД-терапии служат ключом к ранним психическим травмам. Интерпретируя подобные переживания, психотерапевт достигает прогресса в лечении значительно быстрее, чем при психоанализе без стимуляторов. Такого смелого постулата придерживается Гроф.

   Но еще более смелым был его другой постулат. Он заключался в том, что определенные переживания указывают не только на проблемы раннего детства, но и проблемы, коренящиеся в периоде внутриутробного развития и связанные с родами.

   Как и многие психологи психоаналитического направления (самая ранняя теория такого рода принадлежит Отто Ранку), Гроф убежден, что важнейшим событием в жизни каждого человека является его рождение. Сам процесс рождения он делит на четыре этапа, соответствующие четырем так называемым базовым перинатальным матрицам (БПМ). Под воздействием ЛСД в измененном состоянии сознания эти матрицы активизируются, высвобождая в символической форме подавленный болезненный материал, связанный с тем или иным периодом процесса развития плода и родов. БПМ-1 связана с периодом спокойного развития эмбриона в чреве матери, полной гармонии с миром (в норме эмбрион всем обеспечен и не знает беспокойства, травм и проблем). Если это развитие в самом деле протекало благополучно, то в измененном состоянии сознания ему соответствуют образы блаженного покоя в глубинах океана или Вселенной, часто сопровождаемые эйфорическими ощущениями. Если же покой будущего человека нарушался негативными событиями в жизни матери, если плод отравлялся вследствие курения матери, употребления ею алкоголя или сильнодействующих лекарств, то среди безопасных обитателей океана могут появиться ядовитые, хищные рыбы и моллюски, а в Космосе начинаются метеоритные вихри, преследования со стороны злых инопланетян и т.п. И эмоции, соответственно, смещаются в более мрачную часть спектра: для негативных аспектов БПМ-1 характерен безотчетный страх, ощущение уязвимости и беспомощности.

   БПМ-2 объединяет переживания, ассоциируемые с первой клинической фазой родов. Ранее спокойное и комфортное убежище - матка - начинает сокращаться, и плод испытывает мучительное давление. Образы заточения в тесной темнице, пыток, давящих прессов и т.п. соответствуют переживаниям этой перинатальной матрицы. Им сопутствуют чувства безысходности, подавленности и страха. Фаза эта неприятная, но необходимая. В подсознании каждого есть эти переживания, связанные с сокращением матки до того, как ее шейка откроется. Все мы были заточены в эту сжимающуюся темницу. Однако, по мнению Грофа, некоторым из нас было особенно плохо в этой темнице, и у них возникли эмоциональные проблемы, связанные с этой фазой. Во взрослой жизни они выражаются через невротические симптомы депрессии и клаустрофобии.

   БПМ-3 соответствует второй клинической фазе родов. Шейка матки открывается, к сокращениям матки присоединяются сильные движения плода, стремящегося к выходу на свет. Плод активно борется за автономную жизнь. Символически это находит выражение в образах садомазохистских сцен, грозных кровопролитных сражений и просто драк. К образам именно этой матрицы относится и переживание «света в конце тоннеля». Эта трактовка Грофа представляется весьма остроумной — в самом деле, становится вполне понятным, какой тоннель и какой свет видят люди в своих грезах. (Правда, трактовка видения «света в конце тоннеля» как воспоминания о прохождении по родовому каналу встречается и у Юнга, в предисловии к «Тибетской книге мертвых», так что и в этом «открытии», как и во многих прочих, Гроф неоригинален.) Переживая связанное с третьей перинатальной матрицей, человек испытывает бурю разнонаправленных эмоций, среди которых преобладает агрессия. Если на этой фазе были какие-то затруднения, то в последующей жизни личность «расплачивается» за них симптомами, связанными с вытесненной агрессивностью.

   Наконец, БПМ-4 соответствует отделению плода от матери, перерезанию пуповины и началу жизни новорожденного в качестве автономного существа. Если все здесь прошло нормально, то в измененном состоянии сознания под воздействием ЛСД человек переживает образы революции, победы над врагом, весеннего пробуждения природы вскрытия рек ото льда и т.п. При этом характерны радостные эмоции, в случае проблем на этом этапе при их символическом переживании возникает эмоция интенсивного страха, чувство разочарования.

   В работах Грофа подробно излагается, как различные психические расстройства и перверсии связаны с фиксацией на той или иной БПМ. Так, например, становится понятно, что большинство кошмаров, связанных с кровью, относятся к БПМ-3, когда действительно она присутствует. По Грофу, люди, придумавшие Освенцим и ГУЛАГ, просто бессознательно хотели воплотить свою фантазию в жизнь, чтобы пройти таким образом третью БПМ и дойти до четвертой. Они, разумеется, совершали ошибку. Человек действительно должен целиком пройти весь путь от первой до четвертой матрицы - но должен сделать это на символическом уровне. Надо отметить, что это нелегко: например, задержавшиеся на уровне БПМ-2 стремятся вернуться назад, в мирную утробу, к БПМ-1, а вовсе не двигаться вперед, ко все возрастающим ужасам БПМ-3. Именно для стимуляции этого продвижения Гроф и использовал ЛСД. Описывая галлюцинации своих клиентов, он нашел там огромное количество символических образов, связанных с родами и тем самым, по его мнению, подтверждающих его теорию.

   Нетрудно заметить, что четыре грофовские матрицы суть четыре этапа любого обряда инициации — от самых первобытных до практикующихся по сей день. По Грофу, это неслучайно, так как обряды посвящения с самого начала преследовали ту же цель, что и его терапия: помочь человеку на символическом уровне заново пережить свое рождение. ЛСД отводилась роль катализатора инициационных процессов. ЛСД-терапия представлялась Грофу быстрым способом вернуть клиента к его первичной травме и потом проработать ее. Достигнув БПМ-4, клиент снова ощущает чувство единения с миром и осознает себя в буквальном смысле заново рожденным.

   Однако распространение новаторского учения столкнулось с рядом проблем. Во-первых, часть клиентов застревали на одном из этапов, впадали в психоз и к концу лечения оказывались едва ли не в худшем состоянии, чем в начале. Иные приходили к мысли, что все свои проблемы надо решать только в измененном состоянии сознания, и тем самым отказывались брать на себя какую-либо разумную ответственность за собственную жизнь. К тому же ЛСД попал на улицы и стал употребляться беспорядочно - ради забавы, а вовсе не самосовершенствования. Наконец, ЛСД запретили, и все исследования пришлось свернуть - (Упорствовавший в своем энтузиазме Лири даже угодил за решетку.)

   Но остановиться Гроф уже не мог. Из непростой ситуации он нашел законный выход. Он придумал холотропное дыхание — особую технику, позволяющую достигать измененных состояний сознания, схожих с теми, которые достигаются посредством ЛСД. Метод предельно прост: за счет глубокого частого дыхания наступает эффект гипервентиляции — в крови значительно повышается концентрация углекислого газа, что приводит к сужению сосудов. Кислород прочнее связывается с гемоглобином, и красные кровяные тельца хуже отдают его тканям. Возникает парадоксальное кислородное голодание от избытка воздуха. Примерно то же происходит у астматиков, при стенокардии и гипертонии, когда кровь в результате частого дыхания насыщена кислородом, а организм, его ткани задыхаются от недостатка кислорода. Наступает торможение коры головного мозга и активируется подкорка, что вызывает вытесненные из сознания переживания.

   Разумеется, все прежние проблемы остались - у части клиентов наступает ухудшение, некоторые «подсаживаются» на холотропное дыхание, методику широко практикуют плохо усвоившие ее люди и просто шарлатаны. Правда, в отличие от ЛСД, холотропное дыхание не запрещено, и в России есть немало мест, где его вполне легально практикуют. Еще бы - ведь Гроф предлагает данный метод в качестве абсолютно безопасной панацеи от всевозможных телесных и душевных недугов. Причем процесс исцеления предполагается очень легким и быстрым.

   Но, несмотря на активную рекламу холотропного дыхания, у Грофа частенько встречаются ностальгические нотки в отношении ЛСД. Кстати, с его последователями нередко происходит вполне предсказуемая метаморфоза. Познакомившись с измененными состояниями сознания, наводимыми холотропным дыханием, люди начинают стремиться к чему-то поострее (ситуация, до боли знакомая наркологам). Они находят всевозможные стимуляторы - от «экстази» до вполне доступного (пускай и нелегально) ЛСД - и экспериментируют уже с ними. А там уже происходит «сдвиг мотива на цель» — человек попадает от средства наведения желаемого состояния сознания в наркотическую зависимость.

   Бывает, что и наркоманы, пройдя несколько сеансов холотропного дыхания, впадают в зависимость от этого метода. (Если вожделенные галлюцинации можно вызвать, не используя дорогостоящие препараты, то зачем тратиться - результат-то похожий!)

   Однако вернемся к теоретическим построениям Грофа. Поскольку далеко не все переживания под воздействием ЛСД можно отнести к символике перинатальных матриц, определенный класс переживаний Гроф толкует совершенно буквально. Те переживания, которые никоим образом не могут быть увязаны с опытом личности, пускай даже пренатальным и перинатальным, Гроф относит к трансперсональным, то есть выкодящим за пределы личности. Всяческие странности, подобно «воспоминаниям» о прошлых воплощениях, он однозначно трактует как аргументы в пользу трансперсональной теории. При этом он весьма охотно наводит мосты со всевозможными течениями неомистицизма. В котле грофовского мировоззрения варятся кундалини-йога, даосизм, суфизм, шаманизм, сомнительные школы современных гуру, даже дианетика Р.Хаббарда. Все получает одобрение и оправдание, если оно обещает выход за пределы обыденного состояния сознания.

   Фактически трансперсональная психология не является психологией в привычном понимании этого слова. Скорее это определенное философское направление, достаточно синкретичное и размытое. Его претензия на революционную новизну малооправданна. Аналогичные направления мысли присутствовали в духовной жизни человечества всегда. Менялись их формы, но не содержание. Конечно, нельзя строить генеалогию трансперсональной психологии от шаманизма и языческих бдений, хотя определенная аналогия прослеживается довольно явно. Для примитивного человека древние практики ухода в транс, в иные, «тонкие» миры были своеобразной формой ухода от грозного и непредсказуемого реального мира, с которым наш далекий предок был не в силах совладать. Изначально попытки «расширения сознания» были вызваны его слабостью, которую, как хотелось бы надеяться, человечеству удалось преодолеть в ходе многовековой культурной эволюции.

   В наши дни мир стал более предсказуем и управляем, но, увы, не более уютен. И потребность ухода от него, которая, казалось бы, должна была ослабеть, на самом деле, напротив, обострилась. Древнего дикаря реальность обескураживала и пугала. Нашего современника она вгоняет в уныние. Первого успокаивал шаман, не стеснявшийся своего звания, второго - шаман, предпочитающий звание психолога.

   Трансперсональная психология - специфически постиндустриальное явление, она несет на себе отпечаток нашей противоречивой эпохи. При всех реверансах в адрес восточной мистики, она - порождение западной интеллектуальной культуры и сугубо западного материального и духовного пресыщения. В ней переплелись и разочарование в традиционных капиталистических добродетелях, и справедливый протест против роботоподобного образа человека в традиционной науке, и очарованность восточным мистицизмом, и наивное ожидание чуда, и чисто американское стремление к простым решениям сложных проблем. Многим в трансперсональной психологии импонирует критика фальшивых западных ценностей, экологический настрой, стремление к более естественной, близкой к природе жизни, уважение к некоторым аспектам древних культур и культур малых народов. Однако эта тенденция заглушается пропагандой опасных экспериментов, толерантностью к шарлатанству в сфере измененных состояний сознания. Отталкивает и бессистемная мешанина отдельных понятий, вырванных из контекста разных культур.

   Читать труды теоретиков и практиков трансперсональной психологии увлекательно и интересно, как фантастические романы. Но только не как научно-фантастические, ибо науки в них просто нет, а скорее как модный жанр «фэнтези», заменивший современному человеку древние мифы. Как известно, к этому жанру чаще всего обращаются две категории читателей - неспособные к серьезному чтению в силу слабости ума и пресыщенные, ищущие увлекательной забавы для ума утомленного и разочарованного. А человек трезвый и здравомыслящий, вероятно, предпочтет держаться в равном удалении от этих крайностей.


Популярная психологическая энциклопедия. — М.: Эксмо. С.С. Степанов. 2005.

psychology.academic.ru

Трансперсональна психологія

В останні десятиліття в західній психології виник новий напря­мок, названий трансперсональною психологією, що спирається на останні відкриття фізики, теорії хаосу, кібернетики, психо­логії та інших наук. Трансперсональна психологія характери­зується зовсім новим підходом до психіки людини, показуючи її багатомірність. Традиційна психіатрична і психоаналітична модель психіки строго персоналістична й біографічна, а сучасні дослідження свідомості відкривають у ній нові рівні, сфери й виміри, показують, що людська психіка за своєю сутністю дорі­внює всьому Всесвіту і всьому сущому.

Представники трансперсональної психології вважають, що людина одночасно є і матеріальний об'єкт, і велике поле свідо­мості. Тобто в розумінні психіки можна виокремити дві скла­дові: глобальна категорія «свідомість», яка охоплює всю реаль­ність Всесвіту, та системи конденсованого досвіду (СКД) - це динамічні смислові згустки, які несуть у собі різноманітну інфо­рмацію про життя організму, у тому числі й пам'ять про наро­дження, вмирання, відродження і т.д..

Вивчаючи незвичайні стани свідомості в ході психоделічних сеансів, а також викликані немедикаментозними методами (ме­тоди експериментальної психотерапії, які використовують ди­хання, музику, танці чи роботу з тілом), представники транспе­рсональної психології (Станіслав Гроф, Кен Уїлбер, Джоан Келфакс, Хел Беннет) дійшли висновку, що сучасні наукові теорії свідомості і психіки не враховують важливість добіографічних (пренатальних, перинатальних) і трансперсональних рівнів. Вони запропонували нову розширену картографію психіки, виділив­ши в ній кілька рівнів, чи сфер, відповідного їм досвіду. С.Гроф умовно їх назвав так:

- сенсорний бар'єр;

- індивідуальне несвідоме;

- рівень народження і смерті;

- трансперсональна сфера.

Переживання на всіх чотирьох рівнях давно відомі людям з шаманських процедур, з первісних ритуалів переходу-ініціації та церемоній цілительства, трансових танців в екстатичних ре­лігіях. Вони були описані істориками й антропологами.

Найбільш поверхові з цих переживань - це абстрактні чи естетичні переживання. Будь-яка психотехніка, що дає можли­вість емпіричним шляхом увійти у сферу несвідомого, викорис­товує активізацію органів чуттів, для того щоб ввести пацієнта в потрібний стан.

Наступний рівень психіки - сфера індивідуального несвідо­мого. Саме на цьому рівні зосереджуються майже всі психоте­рапевтичні підходи. Досвід, що належить до цього рівня, пов'я­заний з подіями й обставинами життя людини від народження і дотепер, з моментами, які несуть сильне емоційне навантажен­ня. За допомогою психотерапевтичних методик витиснутий з пам'яті нерозв'язаний конфлікт, травмуюче переживання або незавершений психологічний гештальт можуть піднятися з не­свідомого і стати змістом теперішнього досвіду. У цьому плані багато сучасних психологів вважають більш ефективними мето­ди емпіричної психотерапії (до яких належить і трансперсона­льна). Порівняно з вербальними методами технічні прийоми ем­піричної психотерапії безпосередньо активізують несвідоме і цим вибірково посилюють найбільш релевантний емоційний матері­ал і полегшують його вихід на рівень свідомості. Більш того, при глибокій емпіричній психотерапії біографічний матеріал не пригадується і не реконструюється - його можна реально пере­жити заново, що полегшує усвідомлення витиснутої психологі­чної травми. Це не тільки позбавляє терапевта необхідності ві­докремлювати «потрібне» від «непотрібного», але й вберігає від прийняття тих рішень, які неминуче несуть на собі відбиток його власної концептуальної схеми.

Емпіричні методи дослідження по-іншому оцінюють значення тілесної травми для психічного досвіду індивіда. У традиційній психології, психіатрії та психотерапії увага фокусується винятко­во на психологічних травмах. Вважається, що тілесні травми не впливають безпосередньо на психічний розвиток людини. Емпі­ричні ж дослідження ясно показали, що травми, пов'язані з небез­пекою для життя, залишають відбиток на психіці і значною мірою обумовлюють розвиток емоційних і психосоматичних розладів, де­пресій, тривожності, фобій або психосоматичних захворювань.

Третій рівень психіки С.Гроф назвав перинатальним. Чис­ленні спостереження за переживаннями людей під час психоде­лічних сеансів навели вченого на думку, що людське несвідоме містить сховища або матриці, активізація яких веде до повтор­ного переживання біологічного народження. Переживання, що відбивають перинатальний рівень несвідомого, дуже різноманітні і складні. Виявляється такий досвід у чотирьох типових патернах чи констеляціях переживань, що цілком відповідають чо­тирьом клінічним стадіям біологічного народження. Виходячи з цього, Гроф постулював існування гіпотетичних динамічних матриць, що керують процесами, які належать до перинаталь-ного рівня несвідомого, і назвав їх базовими перинатальними матрицями.

Крім того, що ці матриці мають власний емоційний і психо­соматичний зміст, вони діють і як принципи організації матері­алу на інших рівнях несвідомого. Так, переживання людини біографічного рівня, пов'язані з важкими фізичними травмами, хворобами, задухою, болем, тісно пов'язані зі специфічними ас­пектами базових перинатальних матриць і це поєднує їх з поло­говою травмою. Сполучна ланка тут - однакова якість емоцій, тілесних відчуттів і схожі обставини.

Ще один рівень психіки - трансперсональний. Спільним зна­менником різноманітних і незвичайних переживань цієї групи є відчуття індивіда, що його свідомість розширилася за межі Его і трансцендувала межі часу і простору. У звичайному стані свідомості ми усвідомлюємо себе в межах свого фізичного тіла, а наше сприйняття навколишнього світу обмежене чутливістю наших рецепторів і звичними часовими і просторовими рамка­ми. Існування трансперсональних переживань відкидає найбільш фундаментальні положення і принципи механістичної науки. З цими переживаннями з'являються такі, абсурдні на перший погляд, поняття, як відносність і довільність усіх фізичних меж, нелокальні зв'язки у Всесвіті, комунікація за допомогою неві­домих засобів і каналів, пам'ять без матеріального субстрату, нелінійність часу і свідомості, які асоціюються з усіма формами життя (включаючи одноклітинні організми і рослини) і навіть неорганічною матерією.

Трансперсональний досвід іноді включає події з мікро- і ма­крокосму, з областей, недосяжних безпосередньо людським ор­ганам чуттів, чи з періодів, що історично передували появі Со­нячної системи, Землі, живих організмів. Ці переживання явно вказують на те, що якимось, не поясне­ним поки що чином, кожний із нас має інформацію про весь Всесвіт, про все наявне, кожен має потенційний емпіричний доступ до всіх її частин і, у певному розумінні, є одночасно всією космічною мережею і нескінченно малою її частиною, окремою і незначною біологічною сутністю.

5

studfiles.net

Трансперсональная психология личности

Трансперсональная психология относится к современному направлению психологии, целью исследования которой является сознание и трансперсональные волнения человека, а также природа, конфигурация, первопричина и следствия. Трансперсональная психология анализирует сознание в широком спектре его проявлений: множество состояний рассудка, магические и культовые волнения, духовные кризисы, состояния близкие к смерти, формирование проницательности, развитие творческих способностей, индивидуальные ресурсы, парапсихологические феномены.

После создания таких направлений в области психологии, как психоаналитическая концепция, бихевиоризм и гуманистическая психология порой об этом направлении в психологической науке говорят, что трансперсональная психология есть «четвертая мощь».

Особенностью трансперсонального подхода является то, что при изучении психики человека значение имеют не только те данные, которые были получены предшествующими современными направлениями и иными науками, но и итоги, приобретенные в результате изысканий, полученных при исследовании различных духовных и культурных обычаев цивилизаций Востока и Запада на протяжении сотен тысяч лет.

Возникновение современного направления

Имеется индивидуальная последовательность и коннотационная взаимосвязь между гуманистическим и трансперсональным направлением в психологии. Основоположниками данных проектов была одна и та же публика, а именно: А. Маслоу, М. Мерфи, С. Криппнер, А. Уотс, Э. Сутич, и другие.

Появление гуманистической психологии можно считать итогом осмысления тех действий, которые происходили в различных государствах, как в жизни общества, так и в психологической науке в 60-е года минувшего века. В области социума этот период является многочисленным движением, созданным молодежью и имеющим отношение к контркультуре, направлением, которого был сосредоточенный отбор. Он был направлен на поиск новейших конфигураций общности индивидов, без ограничений узкими стандартами, сформированными домашним укладом, основанным на традициях и продиктованным здравым смыслом, характеризующих материальное благополучие людей и ценностной составляющей жизни.

В области психологии данное движение считалось неким протестом, связанным с подавляющим влиянием бихевиоризма и фрейдизма, чьи идеи были ограничены объектом собственного исследования поведения человека, по сути, ликвидировав изучение рассудка и личности человека. Представители «нового движения» никоим образом не отрицали той существенной лепты, которую привнес в формирование психологии З. Фрейд, но также лицезрели в психоанализе его узость и ограниченность.

Маслоу полагал, «что Фрейд дал нам психологию заболевания, а мы ныне обязаны его дополнять психологией здоровья». Значительной лептой, внесенной Маслоу в гуманистическую психологию можно считать его теорию о самоактуализации личности. Он выдвинул собственную, известную «иерархию потребностей», где на верхушке, располагается необходимость человеческого индивида в самореализации, либо согласно его собственному обоснованию «абсолютное применение способностей, возможностей и имеющихся талантов».

Гуманистическую психологию необходимо подвергать рассмотрению скорее со стороны некого движения, ведь точной теоретической наукой она так и не стала, то есть данное движение – это группа новых на тот период конструктивных теоретических подходов к человеку, как обладающему разумом и самосознанием в психотерапии и психологии.

Знаменитый специалист в области психологии и автор множества книг, относящихся больше к экзистенциальной психологии Ирвин Ялом, являющийся одним из тех активных создателей так называемой третьей волны по этому поводу писал следующее: «В громадном шатре гуманистической психологии убежище обретал любой и в скором времени там возник беспорядок, состоящий из разного рода школ психологии и направлений, которые едва ли имели возможность разъясняться между собой даже на уровне экзистенциального эсперанто. Гештальттерапия, течение, изучающее трансперсональные переживания, категории встреч, холистическая врачебная наука, психосинтез, тасаввуф и еще много чего другого – все это без исключения обнаружилось под одной кровлей».

Огромную роль в формировании гуманистических, а в последующем и трансперсональных основ в психологии возымела та работа, которая проводилась в Институте Эсален, местоположением его являлась Калифорния, США. Тут в различные периоды проживали те самые люди, которые, в свою очередь, в значительной степени обусловили сегодняшний вид гуманистического и трансперсонального направления в области психологической науки.

Где-то в половине 60-х годов основоположники и лица, выражающие и поддерживающие идеологию «третьей волны», пришли к выводу, что гуманистическое направление нуждается в увеличении, расширении и дополнении.

Рождение «четвертой волны»

Во вступлении ко второй части своего труда «К психологии Бытия» Маслоу сообщил о том, что полагает «гуманистическая третья психология есть некая переходная конфигурация, готовящая общество к наиболее «возвышенной» четвертой волне в психологии – трансперсональной, трансчеловеческой. Она в свою очередь будет в большей степени направлена к миру в целом, нежели к людским нуждам и заинтересованностям, в смотрящей далеко за границами людской натуры и самостоятельности в развитии человеческого индивида, его самоактуализации и так далее».

В процессе множества дискуссий о том, как охарактеризовать возникшее на этом фоне новейшее течение в 1968 году диапазоном его основоположников – А. Маслоу, Э. Сутичем, С. Грофом и другими было легитимировано название «трансперсональная психология». Необходимо выделить то, что в первый раз название «transpersonal» (трансперсональное) применялось ещё в 1905 году в области психологии североамериканским специалистом Уильямом Джеймсом в собственном направлении психологии в Гарвардском институте.

А также необходимо отметить и то, что свои истоки трансперсональная психология берет из исторических событий, связанных с развитием культуры и религии. Помимо Уильяма Джеймса к основоположникам данного направления до появления современного вида трансперсональной психологии можно отнести: Отто Ранка с его мыслями о полученных травмах при появлении на свет; К.Г. Юнга наполнившего психологическую науку концепцией архетипов, мифическими, общекультурными, культовыми и сверхъестественными фиксациями; Р. Ассаджиоли в прошлом психоаналитика, который в основанном им психосинтезе базировался на теоретической части оккультизма, религиозно-мистических и буддистских учениях, одолевая при их содействии европейские культурно-антропологические ограничения; помимо этого, необходимо упомянуть и трансценденталистов из Америки – Эмерсона и Торо.

Исследования трансперсональной психологии

Отличием трансперсональной направленности от гуманистической являлось то, что первая обладала желанием преодолевать те пределы предметной области изучения, которые были предопределены трудностями, связанными с самоактуализацией, творческой стороной, гуманистической психотерапией и непосредственно самой педагогической наукой.

Новейшая предметная область поглотила в себя не только свершения собранные и достигнутые к тому периоду в области научной психологии и психотерапии, подходы в виде сбережений, сохраненных не одним поколением, оккультных ценностей Востока, включающих в себя тасаввуф, буддизм, йогу, индийскую философскую систему учение – адвайта, но и обычаи шаманизма одной из древнейших культур.

Мировоззренческой базой новейшей тенденции психологической науки становятся итоги, полученные в результате современного исследования мозга человеческой особи и открытий, совершенных в сфере поведения квантовых систем (в главную очередь – это учения нейрохирурга К. Прибрама и ученого занимающегося физической наукой Д. Бома), сформировавшие обширные возможности для исследования рассудка человека.

Вследствие данных учений стало понятно, что «эта видимость, как мы полагаем, является персональным сознанием, по своей сути содержит в себе ряд возможностей многоцелевого сознания. А эта действительность, в которой мы убеждены, считается лишь одной небольшой составляющей значительного наиболее обширного диапазона, куда мы никоим образом не можем пристроиться при помощи, безусловно, узких способностей нашего восприятия».

При изучении человеческого разума и недр его психики с обозначенных точек зрения, трансперсональное направление психологической науки выделило следующие позиции:

– установила в качестве предмета науки то количество психологического опыта, которое было предоставлено мистицизмом и религией;

– определила проблему объяснения психологии в использованном материале духовного поиска всемирных мировоззренческих и церковных обычаев за весь период существования цивилизации людей;

– рекомендовала новейшую обширную и дополненную карту человеческой нервной системы;

– внедрила революционные взгляды на внутренние упадки (кризы), как на ресурс формирования человеческого индивида, а не его несоответствие, аномалию;

– предоставила всемирному духовному опыту человечества представление с научной точки зрения, что разрешило по-новому посмотреть на человеческую особь в тех сферах, в которых он способен выйти за собственные пределы – состояние экстаза, балансирование на грани жизни и ее конца.

Основываясь при этом на виденье человека целиком с возможностью увеличения его духовности, традиционной и нетипичной общефилософской антропологии, всемирных духовных устоях, различных методах познания себя и психотерапии, например, таких как: медитация, лечение искусством, холотропное дыхание, интенсивная фантазия, психосинтез, самогипноз и многое другое.

Основные черты и картина будущего

Характерной чертой трансперсональной психологии считается объединение разных школ в области психологической науки, философии (включая и восточную, и западную), кроме того и иные науки (например, квантовая физика и антропологизм). Разнообразные психологические школы в данном направлении психологии являются только модификациями, сравнимые с «планом местности», старающиеся в большей или меньшей степени успешно описать тот или иной нередко крайне небольшой аспект реальности, однако не имеющие шанса требовать соответствия с самой действительностью.

Прикладная роль трансперсональной психологии заключается в предоставлении новейшего мнения на психическое состояние здоровья и его аномалии, снабжая при этом интегративным разноплановым подходом к человеку. Трансперсональные волнения владеют наиболее сильными целебными способностями, обладают колоссальной ролью при формировании творческих, моральных и эстетических качеств для эмоционального оздоровления социума.

Картина будущего трансперсональной психологии обуславливается тем, что как течение современной психологической науки способствует изучению гармоничных и целостных путей формирования личности, росту его созидательной деятельности и реконструкции жизни.

Способы, которые использует трансперсональная психология, в том числе активные интегративные психотехнологии, содействуют в положительных индивидуальных переменах, познанию самого себя и значимым открытиям во взаимоотношениях и осмыслении таких аспектов, как смысл жизни и смерти, согласие с самим собой и окружающим обществом, стремление к единству и воссоединению с миром в целом.

psihomed.com

Трансперсональная психология Википедия

Трансперсональная психология — течение психологии, которое изучает трансперсональные переживания, изменённые состояния сознания и религиозный опыт, соединяя современные психологические концепции, теории и методы с традиционными духовными практиками Востока и Запада. Главные идеи, на которых базируется трансперсональная психология — недвойственность, расширение сознания за пределы обычных границ Эго, саморазвитие личности и психическое здоровье.[1][2][3]

Трансперсональная психология включает в себя ряд психотерапевтических теорий и практик, таких как психосинтез и трансперсональная терапия,[4] ряд техник самоанализа и личностного роста, таких как медитация и визуализация,[4] а также заимствует ряд идей из философии, теологии, феноменологии, антропологии, социологии, восточных религиозно-философских учений,[4] западных духовных традиций, оккультизма и парапсихологии.[5] Она также фокусируется на типологии духовного опыта и изучении его влияния на мысли и поведение людей.[6] Данное направление было создано в 1960-х годах, преимущественно на основе гуманистической психологии, его основоположниками были А. Маслоу, С. Гроф, К. Уилбер и другие.

Трансперсональная психология не была признана большинством научных обществ научной дисциплиной и критикуется рядом учёных по причине отсутствия научных оснований[7] и сомнительной эффективности практик на её базе.[8] Трансперсональная психология не признана Американской психологической ассоциацией в качестве научной дисциплины, а Ассоциация трансперсональной психологии — в качестве научной структуры[9]. Трансперсональная психология зачастую характеризуется российскими исследователями как форма неомистицизма, паранауки или квазинауки[10][11][12]. Однако в 1996 году Британское психологическое общество создало отделение трансперсональной психологии, тем самым данное направление получило ограниченное признание в академических кругах.[6]

ru-wiki.ru

Трансперсональная психология: представители и методы направления

Одна известная поговорка гласит: «Выше головы не прыгнешь». С этим трудно поспорить, так как физически такое невозможно осуществить. А вот выйти за рамки своего «я» вполне реально, по крайней мере, так говорит трансперсональная психология.

Психология вне себя

Слово "трансперсональный" значит "выходящий за рамки конкретной персоны". Можно сказать, что это психология, существующая за пределами разумного опыта, за пределами человека. Первое упоминание о трансперсональной психологии датировано 1902 годом. О ней говорил на лекциях Уильям Джеймс. Именно его некоторые исследователи считают основателем трансперсональной психологии, хотя первым, кто заговорил о трансперсональном бессознательном, был Карл Юнг. Он использовал этот термин как синоним коллективного бессознательного.

В самостоятельную науку это направление оформилось в конце 60-х годов прошлого века как направление гуманистической психологии. Представителями трансперсональной психологии считаются Абрахам Маслоу, Энтони Сутич, Станислав Гроф, Мейлз Виз, Алан Уотс и другие.

Измененное сознание

Трансперсональные исследования изучают состояния измененного сознания, когда оно выходит за предел привычного «я». Основная часть материалов трансперсональной психологии взяты из толкований снов, опыта медитаций и паранормальных явлений.

Представители этого направления допускают существование высших сил, однако избегают прикрепления к какой-то определенной религии. Трансперсональная психология стремится к свободе, любви и всеобщему братству. Основная задача этого направления - преодолеть личную изоляцию, самодостаточность и центрированность. Что же говорили об этой науке ее представители?

Уильям Джеймс

В джиффордских лекциях, которые назывались «Многообразие религиозного опыта», У. Джеймс акцентировал внимание на том, что для понимания духовных переживаний необходимо пользоваться эмпирическими методами. Ученые допускают ошибку, когда начинают делить реальность на объект наблюдения и субъект, потому что все зависит от внешнего наблюдателя. То, как человек интерпретирует видимую им реальность, должно стать предметом исследования. В результате можно будет исследовать, каким уровнем сознания обладает индивид и насколько ему нужна духовная трансформация.

Абрахам Маслоу

Этот ученый стоял у истоков гуманистической психологии, основная направленность его деятельности - «пиковые переживания». К ним относятся инсайды, пиковые моменты любви, экстаз, потеря границ собственного «я». Описание этих моментов стало основным предлогом для развития трансперсональной психологии.

Во время одной из лекций в Сан-Франциско Маслоу говорил о появлении «четвертой силы», которая будет заниматься изучением опыта, что испытывает человек, медитируя или принимая психоделические препараты. В то время в психологии существовало только три направления: бихевиоризм, психоанализ и гуманистическая психология. Но ни одно из них было не в состоянии описать те явления, что были предназначены для «четвертой силы». Даже гуманистическая психология, именуемая «третьей силой», была ограничена в своих методах. Это послужило хорошим подспорьем для появления нового направления.

Новая школа

Спустя несколько месяцев после того, как Маслоу заявил о необходимости создания «четвертой силы», в штате Калифорния, в Менло-Парке, произошло собрание ученых, на котором присутствовали А. Маслоу, Э. Сутич, С. Гроф, М. Виз, Д. Фейдимен и С. Маргулис. Задача этой встречи – создать новую школу, которая могла бы заниматься изучением опыта, доступного человеку, включая и измененные состояния сознания. Сначала это направление получило название трансгуманистического, но после ученые пришли к общему согласию и дали ему современное имя.

Чтобы обозначить предмет трансперсональной психологии, ученые вывели два аспекта изучения: субъективный и объективный. В субъективном аспекте ученые исследуют опыт человека, которому удалось покинуть пределы собственной личности и соединиться с космосом и природой. В сегменте объективных исследований ученые изучают факторы, которые влияют на человеческое поведение и мышление.

Через два года после основания этой школы была создана Ассоциация трансперсональной психологии. После смерти А. Маслоу и Э. Сутича новое течение разделилось на три основных направления. Первое базировалось на исследованиях Станислава Грофа, второе было создано на основе учений Кена Уилбера. У третьего направления не было своего представителя, в нем были сосредоточены основные засады развития и достижения нового течения в психологии.

Особенности

Трансперсональная психология – это особый раздел в психологии, что не только исследует измененные состояния сознания, но и создает методы, которые помогут человеку решить его внешние и внутренние проблемы. Это ответвление психологии не ограничивает себя какими-то рамками или условностями. Здесь успешно совмещаются новые теории, взгляды и подходы с восточным мировоззрением.

Психологи этого научного направления изучают духовный мир человека, которому раньше не придавали особого значения.

Трансперсональная психология отличается от других течений сочетанием разных направлений и наук. Здесь присутствуют и психологические направления, и философия, точные науки и духовные практики.

Основные направления

К самым существенным направлениям в трансперсональной психологии относятся:

 • Исследование измененных состояний сознания.
 • Изучение духовных практик в разрезе психиатрии и психологии.
 • Парапсихология.
 • Дыхательные упражнения.
 • Йога и медитация.
 • Фармакологические и психоделические препараты.
 • Целительные практики.
 • Духовный рост и процессы старения.
 • Смерть и переживания, с ней связанные.

Переживания

Личность в трансперсональной психологии подчас подвержена переживаниям. Трансперсональная наука делит их на две группы: переживания в расширенных состояниях сознания и за его пределами.

К первой подгруппе относят опыт, полученный в пределах пространственно-временного континуума. Например, предсмертные состояния, рождение, перинатальный период, ясновидение, возвращение в прошлые жизни, телепатия и т. д. Что касается второй подгруппы, то к ней относят духовный и медиумический опыт, во время которых человек вступает в контакт с высокоразвитыми существами или происходит слияние человеческого сознания со сверхпланетарным.

Школы, направления, непринятие

Сегодня в трансперсональной науке выделяются такие направления:

 • Психология Юнга.
 • Архетипическая, или глубинная, психология, основанная на учениях Д. Хиллмана.
 • Психосинтез.
 • Работы Маслоу, Уилбера, Тарта, Уошберна, которые выделились в одно направление.
 • Работы Станислава Грофа.
 • Психотерапия.

Как бы прискорбно это ни звучало, но в настоящее время Американская психологическая ассоциация не признает трансперсональную психологию как полноценное психологическое направление. Ученые по всему миру считают, что это психологическое течение является еще одним явлением псевдонауки.

Научные сообщества не признают современные направления в трансперсональной психологии. Гуманистические идеи, на которых ранее базировались первые подходы нового психологического направления, сейчас подвергаются критике со стороны консервативно настроенных ученых. Хотя в этом нет ничего удивительного, на протяжении всей истории человечества общество всегда с негодованием относилось к новым, революционным взглядам.

Теория Кена Уилбера

И несмотря на все преграды и непонимание, методы трансперсональной психологии продолжают развиваться. В свое время К. Уилбер был основателем отдельного подхода в ней, который получил название интегрального. В своем первом научном труде «Спектр сознания» он пришел к выводу, что человеческое сознание состоит из нескольких уровней (спектров) самосознания. Эти спектры охватывают все возможные уровни сознания, начиная от безграничного единения с Вселенной и заканчивая уровнем маски, где индивид идентифицирует себя с чем-то, подавляя свои отрицательные характеристики.

Согласно Кену Уилберу существует 5 уровней:

 1. Спектр маски. Находясь в разной социальной среде и попадая под ее влияние, человек может подавлять, а то и вытеснять свои негативные качества, воспоминания, переживания, тем самым ограничивая себя. В результате человек теряет возможность осознавать себя в полной мере.
 2. Спектр тела и эго. На этом уровне человек четко понимает, что состоит из физической оболочки (тела) и души. Хотя понятие «душа» все еще остается чем-то абстрактным, а не пережитым опытом.
 3. Экзистенциальный спектр. Индивид начинает осознавать себя как некое психофизическое существо, которое живет в пространственно-временных измерениях. Человек осознает, что есть он – личность, а есть и внешний мир.
 4. Трансперсональный спектр. На этом уровне приходит осознание того, что жизнь человека не ограничивается физическим телом. Индивид осознает, что является чем-то большим, но все еще не ощущает единства с Вселенной.
 5. Единое сознание. На этом уровне подразумевается окончательное единение со всем, что существует вокруг. Человек становится неразделимым с существованием, то есть его можно считать всем сущим.

Сознание развивается в иерархической последовательности от самых низких уровней к более высоким.

Трансперсональная психология Грофа

Большой вклад в развитие этого течения сделал Станислав Гроф, введя понятие холотропной терапии. Под этим понятием подразумевается теория и практика психотерапии и самопознания в измененных состояниях восприятия, которые ведут к возвращению целостности. Чтобы разработать этот метод, ученый 30 лет изучал состояние измененного сознания. Сейчас холотропную терапию используют:

 • Для решения безвыходных ситуаций.
 • Лечения расстройств психического характера.
 • Лечения психосоматических заболеваний.
 • Развития талантов и способностей.

Суть терапии

Достижения Грофа в трансперсональной психологии больше предназначены для практического применения. Суть холотропной терапии основана на активации бессознательной части сознания. Для этого используется специальная техника холотропного дыхания и особые музыкальные произведения.

Эти приемы позволяют активизировать внутренний энергетический поток, который превращает подавленное состояние в поток переживаний. Тогда человеку нужно только следовать за этим потоком, куда бы он его ни привел. Энергия способна самостоятельно отыскать путь к исцелению.

Холотропное дыхание создает такие условия, при которых весь мусор, накопленный в подсознании, выходит совершенно естественным образом. Незавершенные дела высвобождаются через движения, невысказанные слова превращаются в различные звуки, подавленные эмоции высвобождаются через мимику и позу. Эта работа должна продолжаться, пока все, что было разбужено дыханием, не иссякнет и тело полностью не расслабится.

Сеансы холотропной терапии

Пребывая в состоянии измененного сознания, человек может вернуться в прошлое и вновь увидеть или даже заново пережить травматические события своей жизни. Наблюдая за событиями прошлого, человек получает возможность понять произошедшее, принять сложившуюся ситуацию и освободиться от груза прошлого. Стоит отметить, что индивид получает возможность посетить не только события своего прошлого, но и свои прошлые жизни. А это куда сильнее может изменить его взгляды на мир. Увидев свои прошлые воплощения, человек поймет, почему он родился именно в этом месте и времени. Он сам сможет ответить на вопросы, почему именно такие возможности у него есть, поймет, какими способностями обладает и почему его окружают именно эти люди.

На сеансах холотропной терапии человек может ощутить себя растением или животным, может общаться со сверхчеловеческими существами и испытает опыт единения с Вселенной. Даже сегодня холотропная терапия считается одним из лучших достижений трансперсональной психологии. Ощутив подобные переживания, человек больше никогда не станет прежним, нет, он не потеряет себя, наоборот, поймет, в чем состоит его истинное предназначение, и по-новому посмотрит на мир.

Трансперсональная психология – это наука, которая изучает измененное состояние сознания. Несмотря на то что ее никогда не признают в научном сообществе, она будет существовать, ведь человек - это не просто кожа да кости, но еще и душа, стремящаяся соединиться с Вселенной.

fb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *